Οικονομικα

Οικονομικά ξενοδοχείων

 • Δυνατότητα έκδοσης λογαριασμών ανά δωμάτιο, άτομο, Group.
 • Δώστε μόνο το ΑΦΜ και τα στοιχεία συμπληρώνονται αυτόματα μέσω Internet
 • Επιλογή αναλυτικού λογαριασμού, συγκεντρωτικού ανά ημέρα ή συγκεντρωτικού για όλη την παραμονή.
 • Έκδοση (έγχωμου) τιμολογίου σε λευκές σελίδες με βάση πρότυπο που ρυθμίζεται εύκολα μέσω Microsoft Word.
 • Αυτόματη αποστολή τιμολογίου (pdf) στο email του παραλήπτη.
 • Χρεώσεις – πιστώσεις πελατών, δυνατότητα προτιμολόγησης, μεταφοράς χρεώσεων, ανάλυσης χρεώσεων.
 • Πλήρη στοιχεία πρακτορείων, χρεωστών με αναλυτικές καρτέλες ακόμη και για παρελθούσες χρήσεις, άμεση προβολή τιμολογίων στην οθόνη
 • Συμβόλαια πρακτορείων με εκπτώσεις, προσφορές με πολύ εύκολη διαχείριση.
 • Υποστήριξη πληρωμών μέσω BAVEL.
 • Αυτόματη (ή όχι) μεταφορά τιμολογίων στους χρεώστες, εξόφληση με μετρητά ή πιστωτικές κάρτες ή συνδυασμό αυτών.
 • Υπολογισμοί ΦΠΑ, δημοτικού φόρου.
 • Αναλυτικές καταστάσεις ισοζυγίων, main courante, ισοζύγια χρεωστών, αναλυτικές πωλήσεων, σύνδεση με λογιστικά προγράμματα.

Λογαριασμός

Γρήγορη τιμολόγηση με 3 click:

1. Διαλέξτε δωμάτιο (ή δωμάτια)

2. Διαλέξτε τρόπο πληρωμής

3. Στοιχεία απόδειξης/τιμολογίου (εάν είναι νέα τιμολόγηση δώστε το ΑΦΜ και το πρόγραμμα θα βρεί μέσω Internet και θα συμπληρώσει τα υπόλοιπα στοιχεία) . Επιλέξτε Εκδοση λογαριασμού και αναχώρηση.

Τελειώσατε.

Δυνατότητα ευχαριστηρίου email με την αναχώρηση.  Εύκολη επιλογή ξεχωριστών τιμολογήσεων (πχ διαμονή, extras).

Λογαριασμός Group

Εύκολη διαμόρφωση τιμολόγησης: αναλυτικά / ανά ημέρα / μία εγγραφή / ανά δωμάτιο (για Group).  Προτιμολόγηση για να εκδίδετε λογαριασμό οποιαδήποτε στιγμή πριν την αναχώρηση.  Σπάσιμο λογαριασμού σε 2 ή περισσότερες τιμολογήσεις.  Πρόχειρη εκτύπωση.  Προεπισκόπιση εκτύπωσης.  Δυνατότητα έκπτωσης / διόρθωσης τιμών.

GroupInvoice2015

Συμβόλαια

Εύκολα και γρήγορα δημιουργείτε τιμοκαταλόγους με βάση τα συμβόλαια ή τις προσφορές. Τιμές ανά άτομο / δωμάτιο, early booking, εκπτώσεις για παιδιά, επιπλέον ενήλικες, επιπλέον γεύματα, προσφορές 7=6 κλπ.  Αντιγραφή καταλόγων με 1 click.

Contracts2015