Οικονομικά

Οικονομικά ξενοδοχείων

Δυνατότητα έκδοσης λογαριασμών ανά δωμάτιο, άτομο, Group

Δώστε μόνο το ΑΦΜ και τα στοιχεία συμπληρώνονται αυτόματα μέσω Internet

Επιλογή αναλυτικού λογαριασμού, συγκεντρωτικού ανά ημέρα ή συγκεντρωτικού για όλη την παραμονή

Έκδοση (έγχωμου) τιμολογίου σε λευκές σελίδες με βάση πρότυπο που ρυθμίζεται εύκολα μέσω Microsoft Word

Αυτόματη αποστολή τιμολογίου (pdf) στο email του παραλήπτη

Χρεώσεις – πιστώσεις πελατών, δυνατότητα προτιμολόγησης, μεταφοράς χρεώσεων, ανάλυσης χρεώσεων

Δυνατότητα καταχώρησεις προσφοράς κράτησης που μπορεί να μετατραπεί εύκολα σε κράτηση

Πλήρη στοιχεία πρακτορείων, χρεωστών με αναλυτικές καρτέλες ακόμη και για παρελθούσες χρήσεις, άμεση προβολή τιμολογίων στην οθόνη

Συμβόλαια πρακτορείων με εκπτώσεις, προσφορές με πολύ εύκολη διαχείριση

Υποστήριξη πληρωμών μέσω BAVEL

Αυτόματη (ή όχι) μεταφορά τιμολογίων στους χρεώστες, εξόφληση με μετρητά ή πιστωτικές κάρτες ή συνδυασμό αυτών.

Υπολογισμοί ΦΠΑ, δημοτικού φόρου

Αναλυτικές καταστάσεις ισοζυγίων, main courante, ισοζύγια χρεωστών, αναλυτικές πωλήσεων, σύνδεση με λογιστικά προγράμματα

Λογαριασμός

Γρήγορη τιμολόγηση με 3 click:

  1. Διαλέξτε δωμάτιο (ή δωμάτια)

  2. Διαλέξτε τρόπο πληρωμής

  3. Στοιχεία απόδειξης/τιμολογίου (εάν είναι νέα τιμολόγηση δώστε το ΑΦΜ και το πρόγραμμα θα βρει μέσω Internet και θα συμπληρώσει τα υπόλοιπα στοιχεία) . Επιλέξτε Έκδοση λογαριασμού και αναχώρηση.

Δυνατότητα ευχαριστηρίου email με την αναχώρηση.  Εύκολη επιλογή ξεχωριστών τιμολογήσεων (πχ διαμονή, extras).

Λογαριασμός Group

Εύκολη διαμόρφωση τιμολόγησης: αναλυτικά / ανά ημέρα / μία εγγραφή / ανά δωμάτιο (για Group)

Προτιμολόγηση για να εκδίδετε λογαριασμό οποιαδήποτε στιγμή πριν την αναχώρηση

Σπάσιμο λογαριασμού σε 2 ή περισσότερες τιμολογήσεις

Πρόχειρη εκτύπωση

Προεπισκόπηση εκτύπωσης

Δυνατότητα έκπτωσης / διόρθωσης τιμών

Συμβόλαια

Εύκολα και γρήγορα δημιουργείτε τιμοκαταλόγους με βάση τα συμβόλαια ή τις προσφορές

Τιμές ανά άτομο / δωμάτιο, early booking, εκπτώσεις για παιδιά, επιπλέον ενήλικες, επιπλέον γεύματα, προσφορές 7=6 κλπ

Αντιγραφή καταλόγων με 1 click

Netera Software

Member of Epsilonnet Group of Companies

  • ΓΕΜΗ: 134567890

© 2023 Welcome PMS by NETERA / A website by WebMotivos